Cửa Bắc Church, Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam - with God and followers

Cửa Bắc Church, Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam – with God and followers