Cửa Bắc Church Steeple, Phan Đình Phùng Street, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Cửa Bắc Church Steeple, Phan Đình Phùng Street, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam